Orangtua boleh mengenalkan komputer kepada anak sedini mungkin, namun hanya boleh memberikan akses internet minimal usia 6 tahun dengan memperhatikan langkah pengamanan berikut ini:

Read More